Cég bemutatkozása

A "HIDRO-BER-PLUS" Kft. nevét szakmai berkekben a megyében és megyén kívül sokan ismerik.

Mikó Miklós ügyvezető a Varsói Műszaki Egyetem Víz-Szennyvíz technológia és Környezetvédelem szakon Okleveles mérnöki diplomát szerzett. Mivel nem az elméleti, hanem a gyakorlati munka vonzotta, így üzemeltető vállalatnál a Szabolcs-Szatmár megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál helyezkedett el Nyíregyházán. A vállaltnál az ott eltöltött több mint 20 év alatt különböző beosztásokban részt vett a megye közművesítésében.

Orosz Imre műszaki vezető a BME Vízgazdálkodási Főiskolai Karán, Baján Vízellátás- Csatornázás szakon üzemmérnöki diplomát, majd a BME Építőmérnöki Karán Vízépítőmérnöki szakon, Vízellátás -Csatornázás ágazaton szerezett oklevelet . Első munkahelyén a Kelet-Magyarországi Közmű és Mélyépítő Vállalatnál építésvezetőként dolgozott, a magas- és a közműépítés közel valamennyi területén. Ezt követően a Mezőgazdasági Tervező és Beruházó Vállalat Sz.-Sz. megyei Kirendeltségénél (AGROBER) tervezőként ahol munkái a teljes vízellátási -csatornázási szakágazatot felölelték.

A cég tevékenysége szakképzettségüknek és szakértelmüknek megfelelően három fő területre terjedt ki.

Műszaki tervezési tevékenység.
Ez elsősorban a közüzemi vízellátás, víztisztítás, szennyvíz- és csapadékvíz-csatornák és szennyvíztisztítás területére terjedt ki.

A szennyvíztisztítási technológia tervezés.
Gergelyiugornyán 200 m3/d kapacitással előregyártott elemekből terveztek tisztítótelepet, míg Záhonyban az általunk tervezett és nagyon jól üzemelő telep kapacitása 2000 m3/d.

Műszaki ellenőrzés, műszaki vezetés, szakértés.
A tulajdonosok a munkájuk színvonalát folyamatosan javítják. A közműtervezéshez, építéshez, műszaki vezetéséhez, műszaki ellenőrzéshez minden képesítéssel és jogosultsággal rendelkeznek.

A Társaság jelszava: "Minőségi és magas színvonalú munkát, határidőre!"

Tevékenységi Kör

Mérnöki tevékenység, tanácsadás
Települési viziközművek, ivóvízvezetékek, szennyvízcsatornák, csapadékvíz csatornák és műtárgyaik tervezése.
Települési és üzemi víztisztító művek és szennyvíztisztító telepek tervezése.
Területi vízgazdálkodási építmények tervezése.
Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése.
Közlekedési utak és kerékpárutak tervezése.
Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Magasépítési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése.
Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése.
Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése.
Építési- és épületgépészeti berendezések építésének műszaki ellenőrzése.
Vízgazdálkodási építmények szakértése.

Szakmai Összetétel

Ügyvezető igazgató - Mikó Miklós okl.mérnök
Műszaki vezető - Orosz Imre okl.mérnök
Felelős tervező - Orosz Imre
Tervezők, műszaki ellenőrök - Miko Miklós
Szakértő, szaktanácsadó - Orosz Imre okl.mérnök
Felelős műszaki vezető - Orosz Imre okl.mérnök
Külső szaktervezők és szerkesztők

Vegye fel velünk a kapcsolatot!