Vízi Közművek, és műtárgyaik tervezése

A cég életében legnagyobb mennyiségben a viziközművek és műtárgyai tervezésére kapott megrendeléseket. A nyolcvanas évektől napjainkig folyik a kisebb nagyobb települések szennyvízcsatornázása és a hozzá tartozó szennyvíztelepek építése. Ezek tervezése során folyamatosan változtak az építési technológiák és anyagok a beton, KG PVC csövektől a kőagyag csőig. Óriási fejlődés történt a hálózati rendszerek és a tisztítótelepek automatizálásában is.

Az utóbbi években új feladatként jelentkezett a belvízelvezető rendszerek kiépítése a településeken. Nyílt és zárt csatonahálózatok a hozzájuk tartozó műtárgyakkal, zsilipekkel és belvízátemelőkkel.

Az ivóvízminőségi követelmények szigorítása megkövetelte a vízminőségjavító programok beindítását. Új regionális vízművek épültek és sok település összekötésre került a gazdaságos és jó minőségű vízellátás érdekében. A távvezetékeket gyakran mocsaras vizes területeken kellett átvezetni. A gazdaságos kivitelezés érdekében új építési technológiával pld. több száz méteren irányított fúrással tervezünk nagy átmérőjű távvezetékeket. Ezt a műszaki megoldást az Észak Alföldi Vízminőség javító programban és a nyíregyházi csatonahálózat építésénél is sikeresen alkalmazták.

Települési és üzemi víztisztító- és szennyvíztisztító telepek tervezése

A települések vízminőség javító programjai során elsősorban az ivóvíz arzén mennyiségének csökkentése miatt kellett új tisztítás technológiákat tervezni és építeni.

A nagy vízfelhasználó üzemeknek a víz díjának emelkedése miatt egyre gazdaságosabb lett saját vízellátó rendszerek építése és üzemeltetése. Ezt a piaci szegmenst felismerve terveztünk és kiviteleztünk kisebb ivóvíztisztító műveket az ellátatlan tanyás településeken.

A nagy vízfelhasználó és időszakosan nagy mennyiségű nehezen tisztítható élelmiszeripari üzemek vízellátását oldottuk meg saját vízellátó rendszerekkel. A közüzemi szennyvíztisztító telepeken gyakorlatilag tisztíthatatlan almaléüzemi és egyéb élelmiszeripari szennyvizeket természetközeli módon nyárfás őntözőtelepeken helyeztük el, ezzel megoldva mind a település valamint az ipari üzemek szennyvizeinek szétválasztását és az ipari szennyvizek biztonságos és megfelelő minőségű szennyvízelhelyezését.

Közlekedési- és kerékpárutak tervezése

A településeken belüli, a települések közti közlekedés és a turizmus fejlődésével egyre nagyobb az igény a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek fejlesztésére.

Ezek az igények a kerékpárutak tervezésével és építésével oldhatók meg. Megyénkben a sok kilóméteren át kanyargó és településeket összekötő árvízvédelmi töltések fejlesztésének tervezése természetes lehetőséget adott ilyen utak létesítésére. Így terveztünk a Tisza töltésére több helyen Tiszaszentmárton, és Kisar térségében kerékpárutakat melyek a túrizmuson kívül az árvízvédekezésben is segitséget jelentenek.

Önkormányzati és üzemi utak felújítása, burkolattal történő ellátásának tervezése szintén tevékenységi körünkbe tartozik.

Magasépítési, mélyépítési munkák felelős műszaki vezetése, műszaki ellenőrzése

Társaságunk tagjai többféle területen rendelkeznek felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri jogosultsággal.

Legutóbbi nagy műszaki ellenőri munkánk volt a nyíregyházi 2-es 10 ezer m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep és a város mindkét tisztítótelepét és a környező kisebb településeket kiszolgáló iszap komposztáló telep kivitelezésének ellenőrzése. Ezeknél a beruházásoknál tőbb éven keresztül láttuk el a magasépítési, mélyépítési és épületgépészeti munkák műszaki ellenőrzését. Az EU támogatással megépített létesítmények kivitelezése a folyamatos, gondos műszaki ellenőrzés eredményeként elsőosztályú minőségben elkészült és gond nélkül üzemel a mai napig.

Épületgépészeti berendezések műszaki ellenőrzése

A nyíregyházi szennyvíztisztító telep és iszap komposztáló telep a legmodernebb gépészeti berendezésekkel lettek felszerelve.

A szennyvíz tisztításánál a mechanikai tisztítást végző gépi rács, homokfogó és homokmosó beredezések után forgó kotró berendezésekkel lehet találkozni. Az oxigén bevitelt a biológiai tisztítás sorran nagy teljesítményű légfúvók és lévegő elosztó vezetékrendszerek biztosítják. Ezek pontos kivitelezése nagyban befolyásolja a későbbi zavartalan üzemet. A mai technológiák elengedhetetlen része a bonyolult iszaprothasztó technológia és az iszapvíztelenitő gépek beépítése amelyek a vegyszeradagoló rendszerekkel automatizált vegyi üzemnek tekinthetők. Ezek kivitelezése is folyamatos és komoly ellenőrzést igényelt amit sikeresen elvégeztünk.

Vízgazdálkodási építmények szakértése

A Magyar-Ukrán komplex árvízvédelmi fejlesztési tervek kidolgozása keretében készítettük a Beregi öblözet vízkészletgazdálkodás-fejlesztés vízjogi engedélyes terveit.

Ennek keretében a terület belvízelvezetési rendszerét azok műtárgyait belvízátemelő és bevezető rendszereit kellett megtervezni. A vízelvezetés mellett a vízvisszatartás és betározás megtervezése is a feladatok közé tartozott, aminek elsősorban az árvízveszely csökkentése es a vízhasznosítás volt a feladat. Ez a munka nagyon széles területet foglalt magába a legkissebb csatornák zsilipeitől egészen nagy műtárgyakig a Bereg vízgyűjtő területén.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!